Pestkontroll Frågor Besvaras Av Erfarna Trädgårdsmästare

Jag märkte att du nämnde Hot Shot för att bli av med sängbuggar. Jag försökte spruta allting och sedan avstänga tre bomber och spruta igen. Enligt min mening fungerar det inte. Fungerade det för dig eller gör det inte som annonserat?

Svar

Det fungerar för många människor. Men om huvudkomponenten i Hot Shot har använts mycket där du bor, är det troligt att sängbuggarna har blivit immuna mot det. Hot Shot skulle behöva ändra sin formel eller erbjuda andra bäddprodukter med andra aktiva ingredienser för att lösa detta problem. Om Hot Shot inte fungerar för dig behöver du en bekämpningsmedel som använder en annan aktiv ingrediens för att döda dina bedbuggar. Sängbuggar kan snabbt öka immuniteten mot bekämpningsmedel, vilket medför stora problem för konsumenterna. Det är inte lätt att veta vilka bekämpningsmedel din bed buggar kan vara immun mot.


Lämna En Kommentar