Renovering Frågor Besvaras Av Erfarna Trädgårdsmästare

Jag har precis köpt ett hus där i alla sovrummen alla utlopp är halvhettiga till väggbrytaren. Detta verkar överkill, och jag föredrar att bara en i varje rum är halvt hett. Hur kan detta göras?

Svar

Inte för svårt, men det tar lite tid. Först, reda på vilken halva är permanent het - jag antar för diskussion skull det är den övre halvan.

Med avbrytaren av, ta av utloppet från lådan. Ta bort den omkopplade ledningen och sätt i den med en trådmutter, vika den snyggt tillbaka i lådan. Ta bort den översta svarta ledningen och skar den på två 6 "-trådstrådar. Sätt en jumper på var och en av mässingsskruvarna, där de varma och omkopplade trådarna brukade vara.

Alternativt kan alla utlopp ersättas med nya, enbart koppling med en varm tråd - den omkopplade heten är avstängd som tidigare med en trådmutter och viks tillbaka in i lådan.


Relaterade Artiklar
Lämna En Kommentar