Renovering Frågor Besvaras Av Erfarna Trädgårdsmästare

Jag har två växlar i mitt kök. Man går till ett ljus i köket och den andra till en ljus ute. Hur kör jag samma tråd till extra lamporna utanför?

Svar

Du kommer att behöva skarva i ledningarna i utsidan ljus och köra den till andra yttre ljus. Om det inte är praktiskt, och om det finns en neutral i kabeln till omkopplaren som styr utsidan av ljuset, kan en kabel spliceras till den neutrala och den svarta ledningen går till utsidan av ljuset vid omkopplingsboxen. Utan den neutrala (vita ledningen) i samma kabel som tråden kommer till ljuset, är det enda alternativet att använda ledningarna vid ljuset, inte i lådan.


Lämna En Kommentar